• ในปีพ.ศ 2524 ไทยและญี่ปุ่นได้ก่อตั้งบริษัท ไทยซังเกียว จำกัด ในประจวบคีรีขันธ์ โดยปลูกพืชสมุนไพร
  ที่มีฤทธิ์ทางยา คือ เปล้าน้อย ในพื้นที่มากกว่า 1,200 เอเคอร์ (7,000 ไร่)
 • ในปีพ.ศ 2528 ส่งออกใบเปล้าน้อยแห้งไปญี่ปุ่นไปทำให้บริสุทธิ์และผลิตยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับการรักษาแผล
  ในกระเพาะอาหาร ชื่อว่า Kelnac? (เคลเน็กซ์)
 • ในปีพ.ศ 2530 สร้างโรงงานสกัดและส่งออกสารสกัดสมุนไพรไปญี่ปุ่น
 • ในปีพ.ศ 2550 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ ซื้อบริษัท ไทยซังเกียว พร้อมด้วยพื้นที่การเพาะปลูกและโรงงานสกัด
 • วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป บริษัท ไทยซังเกียว จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด

 

เป็นที่รู้จักในด้านผู้ผลิตผลไม้และส่วนประกอบจากสมุนไพรระดับดี่เยี่ยมในระดับอาเซียน

 

ผลิตผลไม้, สมุนไพร, สารสกัดสมุนไพร ที่มีคุณภาพสูงและปลอดสารเคมีตกค้าง ซึ่งมีราคาดึงดูดใจและเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 


มี 2 ธุรกิจ
  1. ผักผลไม้สดและสมุนไพรอินทรีย์ (Fruits, Vegetables and Organic herbs)
 
 • ผลไม้สด เช่น มะละกอ, ฝรั่ง, สับปะรด
 • สมุนไพรอินทรีย์ เช่น ว่านหางจระเข้, กระเจี๊ยบแดง, แก่นตะวัน และเปล้าน้อย
  2. สารสกัดพืช (Plant extracts) เช่น สารสกัดจากกระเจี๊ยบ, มังคุด, ว่านหางจระเข้ และแก่นตะวัน
  3. อาหารสัตว์กรีน ผลิตจากเปลือกสับปะรดผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพสูง สำหรับ โคเนื้อ โคนม แพะ และแกะ

1. สายธุรกิจผักผลไม้สดและสมุนไพรอินทรีย์ (Fruits, Vegetables and Organic herbs)

ผลิตภัณฑ์

 • ผักผลไม้เพื่อแปรรูปและบริโภคสด
 • สับปะรดสำหรับกระป๋อง (Pineapple for canning)
 • สับปะรดสด (Fresh Pineapple)
 • มะละกอ, ฝรั่งสำหรับกระป๋อง (Papaya, guava for canning)

พื้นที่การเพาะปลูกของไร่ทิปโก้ฟาร์ม

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture and Agri R&D Center)

ห้องปฏิบัตการ Laboratory

 

ห้องปลอดเชื้อ Clean room

 

ห้องเพาะเลี้ยง Culture room เรือนกระจก Glass house

 

โรงขยายพันธุ์พืช Plant propagation เครื่องจักรของฟาร์ม Farm machineries

 

2. สารสกัดพืช (Plant extracts) เช่น สารสกัดจากกระเจี๊ยบ, มังคุด, ว่านหางจระเข้ และแก่นตะวัน

สับปะรดหอมสุวรรณ

ลักษณะเด่นของสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ
   
มีกลิ่นหอมเฉพาะของสายพันธุ์
เนื้อเป็นสีเหลืองทองทั้งลูก เนื้อแน่นไม่ฉ่ำน้ำี
เปลือกบาง ตาตื้น ปอกง่ายไม่ต้องควั่นตา
  (สับปะรดภูเก็ตตราดสีทองต้องควั่นตา)
กรดต่ำ (ไม่กัดลิ้น)
มีเปอร์เซ็นต์ความหวานที่ 15 Bx
มีปริมาณวิตามินซีสูง (ที่ 88 mg/100 g)
  ซึ่งสูงกว่าสัปปะรดพันธุ์ศรีราชาประมาณ 4 เท่า
ปลอดสารเคมีและยาปราบศัตรูพืช
 

 

 • ศักยภาพการผลิตปีละ 20,000 ตัน
 • บริหารจัดการฟาร์มตามมาตรฐานสากล
 • ผลผลิตป้อนโรงงานแปรรูปสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
 • ผลผลิตคุณภาพดี
 • ต้นทุนต่ำ
 • เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสมาชิกโรงงาน

 

TF-1 สับปะรดพันธุ์ใหม่สำหรับบริโภคสด

ลักษณะเด่น กลิ่นหอม รสหวาน เนื้อแน่น
สีเหลืองสวยสม่ำเสมอ
ทดสอบและพัฒนาพันธุ์โดยนักวิชาการทิปโก้
มากว่า 10 ปี
มีแห่งเดียวที่ ทิปโก้ฟาร์ม
ขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
 

 

มะละกอ Papaya

 • ศักยภาพการผลิตปีละ 5,000 ตัน
 • พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์คุณภาพดีสำหรับโรงงานและบริโภคสดโดยนักวิชาการทิปโก้
 • ไม่ใช่พืชตัดต่อยีนส์ (non GMO)
 • พื้นที่ปลูกใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 430 ไร่
 • เน้นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน (mechanization farm)
 • ระบบให้น้ำที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพและผลผลิตสูงสุด

 

ฟาร์มอินทรีย์ Organic farm

ต้นปอเทือง

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพของดิน

 • เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • ทำให้ดินมีความโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และความหนาแน่นของดินลดลง
 • เพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน
 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ประมาณ 20 -30 เปอร์เซ็นต์

 

ว่านห่างจระเข้ Aloe Vera

 

เป็นพืชอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์จาก IFOAM
 

แก่นตะวันอินทรีย์ ( Organic Jerusalem artichoke)

อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากนักวิชาการทิปโก้ ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูก ทำให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีและสารตกค้าง

 

กระเจี๊ยบอิทรีย์ ( Organic Roselle)

 

อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและคัดเลือกสายพันธุ์จากนักวิชาการทิปโก้ ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูก ทำให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีและสารตกค้าง

 

3. อาหารสัตว์กรีน
ยี่ห้อ อาหารสัตว์กรีน (Green feed) ผลิตจากเปลือกสับปะรดผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพสูง สำหรับ
โคเนื้อ โคนม แพะ และแกะ

ผลิตภัณฑ์
มี 2 สูตร คือ

 1. สูตรโปรตีน 7% สำหรับโคสวยงาม โคพื้นบ้าน โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ
 2. สูตรโปรตีน 15 % สำหรับโครีดนม และโคที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโตเป็นพิเศษ เช่น โคขุนระยะสุดท้าย

คุณสมบัติเด่นของอาหารสัตว์กรีน

 • มีกลิ่นหอม ทำให้อัตราการกินอาหารสูง
 • ลดระยะเวลาการขุน แพะ วัว
 • ไม่ผสมยาปฏิชีวนะ สารกันบูด และสารเร่งเนื้อ
 • เก็บไว้ได้นาน
 • ใช้ง่ายและสะดวก

 

 

บริษัท ทิปโก้ไบโอเท็ค จำกัด | 504 ถนนเพชรเกษม ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร: 032-811224-31 | แฟกซ์: 032-811240 | อีเมล: info@tipcobiotech.com